Lasagna Simple and Classic recipe . Lasagna rețeta simplă .

Lasagna is a specialty of puff pastry in the form of sheets. This recipe has its origins in ancient Greece but Italians have improved the recipe and invented several lasagna recipes.

Lasagna reprezintă o specialitate de paste făinoase in formă de foi .Acestă rețetă are origini în grecia antică dar italieni au îmbunătățit rețeta și au inventat mai multe rețete de lasanga .

Lasagna Recipe